Search
Close this search box.

Predstavitev perspektivnih poklicev v regiji

Seznam poklicev

“Kateri poklic je pravi zame?” je vprašanje, ki si ga postavljajo vsi iskalci zaposlitve. Težko se odločamo, če nimamo na voljo podatkov o tem, kaj nas v določenem poklicu čaka, kakšne so naše dolžnosti, in kako dejansko izgleda delovni dan v nekem poklicu.
Z namenom, da bi bili iskalci zaposlitev kar najbolje obveščeni in da bi spoznali kar največ različnih poklicev, smo pripravili seznam perspektivnih poklicev. Preglejte ga in se odločite za pravega!

Arhitekt/Arhitektka

Arhitekt dela načrte za gradnjo novih objektov, stanovanjskih naselij, hiš, drugih zgradb in spomenikov ali za spremembo že obstoječih.
Načrtovanje, oblikovanje, poznavanje gradbenih predpisov, poznavanje teorije in prakse, veliko interakcij z naročniki in deležniki ter končan študija arhitekture s strokovnim izpitom kot osnovni pogoj – vse to in še več v dinamičnem in ustvarjalnem poklicu.

Več tu: Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
Videoposnetek s predstavitvijo poklica:
To bo moj poklic – arhitekt in inženir gradbeništva – YouTube (vir: Youtube, @moja.izbira; vir slike: unsplash.com)

Čistilec/Čistilka objektov

Čistilci oziroma čistilke opravljajo raznovrstna dela, katerega glavni cilj je očistiti določen prostor in ga tako narediti primernega za bivanje oziroma uporabo.
Čiščenje bazena, čiščenje pisarn, trgovskih središč in čiščenje na višini – v tem primeru potrebujete tudi zdravniško spričevalo.
Več: Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
Videoposnetek s predstavitvijo poklica:
Čistilec/ka objektov 1. del 1/3 – YouTube (vir: Youtube, @moja.izbira; vir slike unsplash.com)

Inženir/Inženirka elektronike

Inženirji in inženirke elektronike imajo v sveto širokega nabora elektronskih naprav veliko različnih delovnih nalog, od načrtovanja in razvoja do proizvodnje in izboljšave naprav. Prav tako so usposobljeni za tehnično oblikovanje.
Več: Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
Videoposnetek s predstavitvijo poklica:
To bo moj poklic – inženir elektrotehnike in inženir energetike – YouTube (vir: Youtube, @moja.izbira; vir slike: unsplash.com)

Delovodja/Delovodkinja gradbeništva, Vodja projektov v gradbeništvu in Inženir /Inženirka gradbeništva

Delovodje in delovodkinje vodijo in usmerjajo delavce na gradbišču, spremljajo potek gradnje objekta, sodelujejo z inženirji, geodeti, arhitekti, gradbenimi inšpektorji, skrbijo za dokumentacijo, pišejo poročila. Gradijo novogradnje, popravljajo starejše objekte in rušijo dotrajane. Poklic za prilagodljive, fizično vzdržljive ter komunikativne.
Več podatkov:
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Vodje projektov v gradbeništvu skrbi za nadzor nad gradnjo projektov, opravljajo delo nadzora investicij, v komerciali skrbijo za pridobivanje naročnikov gradbenih del, so vodje gradbenih obratov. Lahko so tudi zaposleni v državni ali občinski upravi.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Inženirji in inženirke gradbeništva skrbijo za več različnih vidikov gradnje stavb. Nadzorno delo na gradbišču se dopolnjuje s pisarniškim delom s programi za načrtovanje in z laboratorijskim delom – lahko projektirajo gradnjo stavb, skrbijo za utečeno izvajanje gradnje, izvajajo nadzor nad postopkom načrtovanja in gradnje, urejajo področje varnosti pri delu, analizirajo in razvijajo materiale v laboratorijih, delajo v inšpekcijskih službah ali kot vodje investicij v javni upravi.
Več o inženirjih in in inženirkah gradbeništva:
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si) (Vir slike: unsplash.com)

Upravljalec/Upravljalka viličarja

V skladiščih, v tovarnah in kjer koli, kjer se izvaja zunanji in notranji transport so potrebni viličarji in njihovi upravljalci oziroma upravljalke. Poklic zahteva dobro psihofizično stanje (izvajajo se letni zdravniški pregledi) ter smisel za natančnost in urejenost – tako pri premeščanju blaga kot pri vodenju spremljajočih dokumentov in evidenc.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
Video:
To bo moj poklic – tehnik za logistiko in skladiščnik/viličarist, 2. del – YouTube (vir: Youtube, @moja.izbira; vir slike: unsplash.com)

Zidar/Zidarka

Zidarji in zidarke so osnovni gradniki vsake gradnje. Njihovo delo na gradbišču obsega novogradnje individualnih hiš ali celih naselij, obnove stavb, gradnjo infrastrukture ipd. Delo poteka na prostem v različnih vremenskih pogojih, biti morajo prilagodljivi, iznajdljivi in fizično vzdržljivi.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si) (Vir slike: unsplash.com)

Varnostnik/Varnostnica

Varnostniki varujejo ljudi in premoženje. Praviloma so zaposleni v podjetjih, ki izvajajo fizično in tehnično varovanje, lahko so tudi redarji na prireditvah. Varnostniki vodijo evidence obiskov oziroma prihodov in odhodov zaposlenih in obiskovalcev, dajejo potrebne informacije, nadzorujejo varovana območja s pomočjo nadzornih sistemov, ukrepajo ob krajah in nasilnem vedenju. Psihofizično zahtevno a dinamično delo.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
Video o poklicu:
To bo moj poklic – varnostnik in detektiv – YouTube (vir: Youtube, @moja.izbira; vir slike: unsplash.com)

Učitelj/Učiteljica vožnje

Učitelji in učiteljice vožnje s prenašanjem znanja in spretnosti usposabljajo bodoče voznike za samostojno vožnjo. Pogoj za opravljanje poklica je dopolnjena starost 21 let in opravljen državni izpit za učitelja vožnje. Poklic je primeren za osebe, ki so komunikativen in zanjo prenašati stresne situacije.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
Izobraževanje za učitelja vožnje in učitelja predpisov – Agencija za varnost prometa – AVP (avp-rs.si) (Vir slike: unsplash.com)

Vojak/Vojakinja

Vojaki in vojakinje opravljajo različna dela in zadolžitve v enotah Slovenske vojske, kamor so razporejeni in razporejene glede na potrebe in usposobljenost. Če kandidatki in kandidatke niso odslužili/odslužile vojaškega roka, morajo opraviti temeljno vojaško usposabljanje. Pogoj je opravljena srednja šola, pogojno tudi osnovna, če kandidat/kandidatka sklene pogodbo o pridobitvi poklicne oziroma srednje izobrazbe ob delu. Glede na naloge in dolžnosti so potrebna tudi nadaljnja usposabljanja oziroma specializacije.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
Domov – Postani vojak
Postani Vojak – YouTube

Obdelovalec/Obdelovalka lesa in Mizar/Mizarka

Poklic obsega ročno in strojno obdelavo materialov bodisi v večjih proizvodnih obratih bodisi v okviru domače obrti. Obdelovalci in obdelovalke tako izdelujejo širok nabor izdelkov od pohištva, lesenih palet do drobnih izdelkov domače obrti (na primer “suhe robe”), hkrati tudi skrbijo za tehnično obdelavo, impregnacijo in sušenje lesa in furnirja.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
Lesar/ka – YouTube (vir: Youtube – @moja.izbira)

Mizarji in mizarke oblikujejo načrtujejo in izdelujejo najrazličnejše lesne izdelke od pohištva, stavbnega lesa do glasbil in rezbarij. Lahko sprejemajo naročila strank kot samostojni obrtniki ali pa so zaposleni v podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelavo pohištva, na gradbiščih, kot serviserji ipd. Za opravljanje poklica je potrebna zaključena poklicna šola lesarske smeri.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
Mizar/ka – YouTube (vir: Youtube – @moja.izbira; vir slike: unsplash.com)


Mesar/Mesarka

Dejavnost mesarjev in mesark je široka in zajema proces zakola in razseka živali in pripravo, skladiščenje in predelavo ter tudi prodajo mesa. Mesarji in mesarke morajo biti sposobni prenašati fizične napore, delati v težavnih pogojih in biti ročno spretni. Nujni sta komunikativnost, umirjenost in smisel za higieno.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si) (Vir slike: unsplash.com)

Pek/Pekovka

Poklic peka oziroma pekovke obsega pripravo testa, peko in pakiranje oziroma skladiščenje kruha in drobnih pekovskih izdelkov in testenin. Skrbeti mora za ustrezno higieno na delovnem mestu ter poznati in zagotavljati normative pekovskih izdelkov.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si) (Vir slike: unsplash.com)

Slaščičar/Slaščičarka

Pecivo, slaščice, piškoti in napolitanke, sladke in slane dobrote, torte in sladoled in še več – vse to so izdelki spretnih roka slaščičarjev in slaščičark. Potrebujete srednjo poklicno izobrazbo živilske usmeritve ter smisel za estetiko in inovativnost, higieno ter ročne spretnosti.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si) (Vir slike: unsplash.com)

Rudar/Rudarka in Pomočnik/Pomočnica rudarjev

Rudarji in rudarke skrbijo za izkop in predelavo rud in kamnin ter upravljajo težko mehanizacijo, ki se uporablja v ta namen. Pomočniki in pomočnice rudarjev skrbijo za manj zahtevna dela pri rudarski mehanizaciji za prebiranje in ločevanje rudnin. Za delo v rudnikih, kamnolomih, peskokopih in glinokopih morajo biti ustrezno fizično pripravljeni. Za poklica se kandidati pripravljajo na srednji poklicni šoli – smer rudarstvo in dvoletnem programu pomočnik rudarja.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si) (Vir slike: unsplash.com)

Inženir/Inženirka strojništva

Naloge in dolžnosti Inženirjev in Inženirk strojništva so zelo raznolike, od konstruiranja in projektiranja, vzdrževanja, načrtovanja – skoraj ni panoge, kjer bi inženirje in inženirke lahko pogrešali. Odgovorno in dinamično delo, ki pa lahko prinese veliko, še posebej, če inženirji in inženirke načrtujejo nove, patentirane izdelke.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
To bo moj poklic – inženir strojništva – YouTube (Vir: Youtube, @moja.izbira; vir slike: unsplash.com)

Strugar/Strugarka

Strugarji in strugarke s struženjem oblikujejo kovinske izdelke okroglega prereza. Tipično delajo z različnimi CNC stružnicami in jih je najti v vsakršni kovinarski industriji in obrti. strugarji in strugarke morajo imeti smisel za estetiko, razvite ročne spretnosti in biti natančni. Šolanje za poklic poteka na srednjih poklicnih šolah kovinarske smeri.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si) (Vir slike: unsplash.com)

Tehnik/Tehničarka za strojništvo

Tehniki in tehničarke za strojništvo projektirajo, konstruirajo in s pomočjo modernih pripomočkov izdelujejo posamezne strojne dele in orodja. Delajo lahko kot vodje manjših proizvodnih obratov ali kot zaposleni oziroma delovodjev proizvodnji, vzdrževanju ali v servisnih dejavnostih. So samoiniciativni, komunikativni in sposobni presoje. Ustrezna izobrazba je srednja izobrazba strojne smeri.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
TŠC Nova Gorica Strojništvo – YouTube (vir: Youtube, TŠČ Nova Gorica(@swajzn))

Varilec/Varilka

Varilci in varilka s pomočjo ustrezne opreme na različne načine in z različnimi tehnikami spajajo kovine, včasih tudi nekovine. Za posebej zahtevna opravila morajo najprej pridobiti ustrezni atest. Za poklic se usposobi s posebnimi tečaji z različnimi zahtevnostnimi stopnjami vsak z osnovnošolsko izobrazbo in starostjo nad 18 let.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
To bo moj poklic: Varilec – YouTube (vir: Youtube, @ZavodZaZaposlovanje; vir slike: unsplash.com)

Zdravnik/Zdravnica splošne medicine

Zdravniki specialisti in zdravnice specialistke splošne medicine se ukvarjajo z diagnostiko, spremljanjem stanja in zdravljenjem bolnikov; zaposleni so v zdravstvenih ustanovah, lahko delajo tudi v akademski sferi oziroma kot člani zdravniških komisij. Za poklic se kandidati usposobijo s študijem medicine, ki traja šest let, ter z dvoletnim pripravništvom. Zdravniki in zdravnice se srečujejo z velikim naborom izzivov in odločitev, zato morajo biti samostojni, komunikativni in sposobni koordinacije zdravljenja bolnikov, prav tako morajo znati obvladati stresne situacije in imeti dobro fizično stanje.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si) (Vir slike: unsplash.com)

Zdravnik/zdravnica – Kirurg/Kirurginja

Kirurgi in kirurginje postavljajo diagnoze bolezni ter jih s kirurškimi postopki (operacijami) zdravijo. opravljajo tudi nujne operacije. Kirurgi se specializirajo za zdravljenje posameznih delov telesa oziroma organov. Del njihovega poklica je tudi ambulanto delo ter delo v zdravniških konzilijih, kjer sprejemajo sklepe o poteku zahtevnih zdravljenj. Kirurgi in kirurginje morajo biti psihofizično močni in sposobni dolge koncentracije, potrpežljivosti, sprejemanja odločitev in spretni z rokami. Po opravljeni medicinski fakulteti morajo kandidati in kandidatke opraviti nekajletno specializacijo in jo zaključiti s specialističnim izpitom.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si) (Vir slike: unsplash.com)

Voznik/Voznica avtobusa, voznik/voznica tovornjaka

Vozniki in voznice avtobusov in tovornjakov prevažajo bodisi potnike bodisi tovor. Za svoje delo morajo glede na vrsto vozila, ki ga upravljajo, imeti ustrezno vozniško dovoljenje. Znati morajo načrtovati poti in biti dobri vozniki, pozorni na dogajanje na cesti in sposobni hitrih reakcij, na dolgih relacijah mmorajo ustrezno načrtovati postanke in odmore. Vozniki in voznice avtobusov morajo poleg tega skrbeti za varnost potnikov, njihovo prtljago in v mestnem in primestnem prometu skrbeti za preverjanje oziroma izdajanja vozovnic. Vozniki in voznice tovornjakov morajo poskrbeti za ustrezno ravnanje s tovorom, natovarjanje in raztovarjanje tovora. Oboji morajo tudi skrbeti za svoja vozila in opremo.
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
Opisi poklicev – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)
To bo moj poklic – voznik – YouTube (vir: Youtube, @moja.izbira; vir slike: unsplash.com)

Skip to content