Search
Close this search box.

Mestna občina Krško

Mestna občina Krško se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Tam, kjer se dolina reke Save razširi v prostrano Krško polje. Od Ljubljane je oddaljena 100 kilometrov, od Zagreba pa polovico manj. Ima 25.885 prebivalcev. Danes je Krško osrednje mesto Posavja in občinsko središče. Poslovno okolje občine Krško predstavlja največji energetski bazen Slovenije, saj se v njem nahajajo številna uspešna energetska podjetja kot je Nuklearna elektrarna, GEN energija, Termoelektrarna Brestanica pa tudi Fakulteta za energetiko. Temelj gospodarskega razvoja določa tudi konkurenčna ponudba komunalno opremljenih zemljišč v poslovnih conah, ki se ponašajo z izjemno strateško pozicijo. Ležijo namreč ob glavnem cestnem in železniškem koridorju ter tako omogočajo izjemno ugodne logistične povezave, kar poleg razvite podporne dejavnosti, urejene infrastrukture in nabora kadrov pomeni konkurenčno prednost, ki jo s pridom izkorišča veliko lokalnih, nacionalnih in svetovnih podjetij. Krško je kulturno središče  kar potrjujejo številne kulturne ustanove: grad Rajhenburg, Valvasorjeva knjižnica, Kulturni dom Krško, Kapucinski samostan s cerkvijo, Galerija Vladimirja Štovička, Galerija Krško, Dvorana v parku, ki gostijo številne kulturne in družabne prireditve ter mestni park zaslužnih občank in občanov. MO Krško s svojim delovanjem zagotavlja in promovira izobraževalne aktivnosti, skrbi za blaginjo ljudi in si prizadeva za višjo stopnjo zaposlitvenih kompetenc mladih. Mestna občina Krško (krsko.si)

Skip to content