Search
Close this search box.

Štipendije in razpisi

Štipendije v Sloveniji

Štipendije so denarni prejemki, namenjeni kritju stroškov v času šolanja. V Sloveniji poznamo več vrst štipendij:

“Z državnimi štipendijami pomagamo oziroma olajšamo šolanje dijakom in študentom  iz socialno šibkejših družin, z Zoisovimi štipendijami prispevamo k šolanju nadarjenih, s štipendijami Ad futura pripomoremo k izobraževanju mladih v tujini, s sofinanciranjem kadrovskih štipendij spodbujamo delodajalce k načrtovanju in pridobivanju potrebnega kadra ter s štipendijami za Slovence v zamejstvu in po svetu krepimo povezanost z matično domovino in jim zagotavljamo možnost študija v Sloveniji. Še posebno pozornost pa posvečamo poklicem, kjer kadra primanjkuje. Zanje dodeljujemo štipendije za deficitarne poklice.” (Vir: Štipendije- GOV.SI)

Zoisove štipendije – kaj in kako

Na spletni strani Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje so objavljeni odgovori na pogosta vprašanja v zvezi z Zoisovimi štipendijami:

https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/zois/pogosta-vprasanja-odgovori?fbclid=IwAR1nAkwaet6Yal4rBbJUJnM65l-EQuNhMvE5siPYpUjCSTtfcapV2TeNVuU

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica podeljujejo za šolsko/študijsko leto 2023/2024 štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.

Razpisna dokumentacija:

– Javni razpis štipendij za študij v tujini 2023_2024.docx

– Vloga za štipendijo za študij v tujini 2023_2024.docx

ROK PRIJAVE: Rok prijave je do vključno 13.10.2023.

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, Branka Zupančič,branka.zupancic@rra-posavje.si, telefon:07 488 10 48

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Rok za oddajo vlog je za dijake 8. september 2023 in za študente 9. oktober 2023.

Razpis je na voljo na: Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 (338. JR) | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si)

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 (337. JR)

Objavljena je 𝐯𝐥𝐨𝐠𝐚 𝘇𝗮 š𝘁𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗷𝗲 𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝗿𝗻𝗲 𝗽𝗼𝗸𝗹𝗶𝗰𝗲!

✅Ste bodoči dijak 1. letnika?

✅Se boste izobraževali za deficitarni poklic npr. za peka, mizarja, gozdarja, steklarja, inštalaterja, mesarja, dimnikarja, strojnega tehnika, ipd. 👨‍🏭👨‍🔧👨‍🍳. Celoten seznam deficitarnih poklicev je objavljen na spletni strani, kjer najdete tudi vlogo 👉https://www.srips-rs.si/…/javni-razpis-za-dodelitev…

💰Če ste odgovorili z DA, oddajte vlogo za štipendijo. Ta mesečno znaša 𝟏𝟏𝟖,𝟒𝟖 𝐄𝐔𝐑 in je 𝐳𝐝𝐫𝐮ž𝐥𝐣𝐢𝐯𝐚 tako z državno kot tudi s Zoisovo štipendijo.

⏳ Rok za oddajo vloge je 𝟐𝟐. 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑. Ne zamudi takšne priložnosti!

Skip to content