Search
Close this search box.

Regionalna razvojna agencija Posavje

Regionalna razvojna agencija Posavje je javni zavod, ustanovljen 10.11.1998 s strani šestih občin v Posavski regiji. Regionalna razvojna agencija Posavje povezuje šest občin posavske statistične regije, v katerih podpira trajnostno naravnane gospodarske, infrastrukturne, socialne, kulturne in kreativne dejavnosti. Ob tem spodbuja povezovanje in razvoj partnerskih mrež med različnimi deležniki, ki s svojimi aktivnostmi skupaj gradijo trajnostni razvoj regije. Mlada in visoko usposobljena ekipa strokovnjakov z različnih področij snuje, koordinira in izvaja razvojne projekte, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja v regiji, išče sinergije med projekti ter se povezuje z domačimi in tujimi strokovnjaki. Zainteresiranim deležnikom svetuje in jim pomaga pridobivati finančne vire za uspešno pripravo, koordinacijo in izvedbo projektov, poleg tega pa skrbi tudi za promocijo regije, njenega razvoja in dosežkov tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Regionalna razvojna agencija Posavje (rra-posavje.si)

Skip to content