Search
Close this search box.

Collective Innovation

COLLECTIVE INNOVATION (COLINN) – Gre za socialno podjetje, ki ustvarja vpliv skozi inovacije, podjetništvo in tehnologijo. Stremi k sodelovanju s sorodnimi organizacijami s področja izobraževanja, športa in kreativnih sektorjev, podpira ideje in projekte, ki ustvarjajo socialno ekonomski vpliv skozi inovacijsko perspektivo in zagotavlja razvoj veščin za opolnomočenje organizacij in posameznikov, da bodo ti v svoji družbi bolj inovativni in podjetni. Podjetje COLINN prav tako podpira inkluzivnost in raznolikost v izobraževanju ter spodbuja vseživljenjsko učenje za vse, z obravnavanjem digitalne preobrazbe in uporabo novih tehnologij. V podporo organizacijam in posameznikom, da ti postanejo bolj inovativni in podjetni, COLINN izvaja aktivnosti, kot so: izvedba raziskav, ustvarjanje novega znanja, razvoj izobraževalnih pristopov, metod, vsebin in orodij za podporo vključujočega in enakopravnega kakovostnega izobraževanja, razvoj tehnoloških izdelkov, storitev in konceptov, ki koristijo družbi. Collective Innovation – Innovation for People and Planet

Skip to content