Search
Close this search box.

Območna obrtno – podjetniška zbornica Krško

Je stanovska organizacija obrtnikov in podjetnikov, ki opravljajo obrtne in obrti podobne dejavnosti ter dejavnosti domače in umetne obrti. Ustanovljena je 19. maja 1969 na željo obrtnikov. 

Današnja zbornica pokriva območje Občine Krško in območje Občine Kostanjevica na Krki. Njeni  predhodniki so bili eni izmed pobudnikov za ustanovitev krovne organizacije za celotno državo, tako so vključeni v obrtno-podjetniški zbornični sistem, v katerega so poleg Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, vključene tudi vse območne obrtno-podjetniške zbornice. Članstvo v zbornici je prostovoljno. Glavna naloga OOZ je zastopanje interesov članov, svetovanje iz različnih področij, seznanjanje z zanje aktualnimi informacijami ter organiziranje raznih srečanj, izobraževanj ipd. Bistvo zbornične organiziranosti je povezovanje in združevanje, kajti v združevanju je »moč« in to je tudi vodilo delovanja OOZ. Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško (ooz-krsko.si)

Skip to content