Search
Close this search box.

Zavod za mladino in šport Krško

ZMŠ Krško je bil ustanovljen leta 2000 kot javni zavod z namenom opravljanja interesnih dejavnosti za mladino na območju občine Krško. Poleg izvajanja informacijskih, mladinskih, športnih, kulturnih, izobraževalnih, raziskovalnih, preventivnih in akademskih programov opravlja zavod, v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Krško, tudi dejavnost vodenja mladinskih dejavnosti, upravlja z nepremičninami, ki so v lasti ustanovitelja in so del javne mladinske in športne infrastrukture, sočasno pa nudi organizacijsko in tehnično pomoč ostalim organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mladino in šport. Zavod za mladino in šport Krško (zms-krsko.si)

Skip to content