Search
Close this search box.

Brezplačni programi izobraževanja


BREZPLAČNI PROGRAMI ZA PREBIVALCE POSAVJA

Programe omogočamo v okviru projekta Kompetence v Posavju 2023-2029, za udeležence so brezplačni. 

Možnost vključitve je enkratna.  

Ciljna skupina so ODRASLI, prednost pri vključevanju imajo osebe z dokončano največ srednjo šolo (tudi mladi, šolajoči se), aktivne osebe stare 55 let in več ter priseljenci. 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Trenutno RAZPISANI PROGRAMI, v katere se lahko vključite.

Informacije: Ana Kramperšek, 051 279 636, kompetence@lukrsko.si

Partnerji v projektu so: Ljudska univerza Krško, Strokovno izobraževalni center Brežice ter Prah, Podružnica Krško, d. o. o.

Več informacij o projektu:

https://www.lukrsko.si/temeljne-kompetence-v-posavju-2023-2029.html

Skip to content