Search
Close this search box.

Informacije za delodajalce – programi aktivne politike zaposlovanja

Seznanjamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje na svoji spletni strani www.ess.gov.si objavil:

1. Podaljšanje in spremembo javnega povabila Hitrejši vstop mladih na trg dela

  • subvencionirana zaposlitev mladih do 29. leta starosti (prej do 25. leta)
  • mesečna subvencija v višini od 300 do 420 EUR, ki se izplačuje 18 mesecev
  • zaposlitev za nedoločen čas
  • zagotavljanje mentorstva ter usposabljanje mentorja in zaposlene osebe pri zunanjem izvajalcu vsaj 30 ur
  • znesek mesečne subvencije se zviša za 70 EUR, če zaposleno osebo vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

               Več o javnem povabilu, ki je odprto do 31.3.2024, na povezavi: Hitrejši vstop mladih na trg dela – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

2.  Novo javno povabilo Delovni preizkus

  • enomesečni preizkus kandidata na konkretnem delovnem mestu predno ga zaposlite
  • možnost vključitve za vse brezposelne sebe
  • povračilo upravičenih stroškov 317 EUR (za sektor država samo povrnitev stroškov zdravniškega pregleda)

Več o javnem povabilu, ki je odprto od 2.11.2023 do 30.9.2024, pa na povezavi: Delovni preizkus – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Oddaja ponudb

Ponudbe na javna povabila se oddajo v elektronski obliki na Portalu za delodajalce https://www.zadelodajalce.si/ . Prijavijo se lahko delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še ostale pogoje za prijavo, ki so navedeni v posameznih javnih povabilih.

Kontakti za dodatna pojasnila :

– Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Sevnica, tel. (07) 81 64 650 ali gpzrszsevnica@ess.gov.si

– Pisarne za delodajalce na Uradih za delo Brežice (07) 49 92 934, Krško (07) 48 81 532 in Sevnica (07) 81 64 694

– Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje (080 20 55 ali kontaktni.center@ess.gov.si )

Skip to content