Search
Close this search box.

Izboljšanje poklicnih kompetenc v kulturi

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Štipendije za specializirane poklice v kulturi. Evropski socialni sklad plus bo za projekt namenil 3 milijone evrov.

Cilj projekta Štipendije za specializirane poklice v kulturi je izboljšanje poklicnih kompetenc v vseh starostnih skupinah na različnih področjih kulture. Projekt bo omogočil vlaganja v izobraževanje, usposabljanje za pridobivanje spretnosti in vseživljenjsko učenje. Udeleženci bodo pridobili znanja, kompetence in spretnosti, ki jim bodo pomagale pri uspešnem vključevanju na trg dela, vključevanju v družbo in ohranjanju poklicne kariere.

Kot tak bo projekt prispeval k raznolikosti in bogatenju kulturnega okolja. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, kar je ključni element uspešnejšega prodora na trg dela.

Projekt je del Programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, zlasti prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela, ki vključuje izboljšanje kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, vključno z vrednotenjem neformalnega in priložnostnega učenja. Upravičenec do finančnega prispevka je Ministrstvo za kulturo.

Za projekt v vrednosti 4.852.941,18 evra bo Evropski socialni sklad plus prispeval 3 milijone evrov. 

Skip to content