Search
Close this search box.

Javni razpis pripravniških mest v šolah za leto 2024/25

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje razpisuje pripravniška mesta v osnovnih šolah, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah ali dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Ministrstvo razpisuje 170 pripravniških mest s sklenjenim delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu, za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

– osnovnih šolah,

– glasbenih šolah,

– domovih za učence,

– srednjih šolah,

– dijaških domovih in

– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Več informacij in prijavni obrazci so dostopni na spletni povezavi: Javni razpis pripravniških mest v šolah za leto 2024/25 (gov.si)

Skip to content