Search
Close this search box.

Javni razpis Razvoj in pilotna vzpostavitev programa pripravništva za pridobitev poklicne kvalifikacije bolničar – negovalec 2024–2026

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja teoretičnega dela pripravništva za poklic bolničar – negovalec, ki ga bodo izvajali štirje akreditirani izobraževalni zavodi, ki izvajajo javnoveljavni program bolničar – negovalec.

V okviru javnega razpisa bodo izbrani štirje akreditirani izobraževalni zavodi, ki bodo izvedli štiri cikle teoretičnega dela programa pripravništva za pridobitev poklicne kvalifikacije bolničar – negovalec.

Program pripravništva je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Prva dva meseca se bodo kandidati v obsegu 320 šolskih ur teoretično usposabljali na štirih akreditiranih izobraževalnih zavodih, ki bodo izbrani s tem javnim razpisom. Praktični del pripravništva se bo izvajal v obsegu štirih mesecev pri delodajalcih javne zdravstvene dejavnosti, pri katerih bodo kandidati zaposleni kot pripravniki in bodo opravljali pripravništvo za poklic bolničar – negovalec.

Z izbranim projektom javnega razpisa želimo vzpostaviti model verificiranega usposabljanja za delo v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, vzpostaviti stabilno in dostopno zdravstvo ter zagotoviti kakovostno zdravstveno storitev. Namen tega javnega razpisa je tudi zmanjšanje deficitarnosti tega poklica na trgu dela ter izboljšanje privlačnosti poklicnega izobraževanja za profil bolničar – negovalec.

Višina sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru javnega razpisa v letih 2024, 2025 in 2026, znaša 568.698,45 evrov.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 21. junij 2024 do 23.59.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k javnemu razpisu so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 603-66/2024-2711, JAVNI RAZPIS BOLNIČAR – NEGOVALEC 2024-2026.

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Razpisna dokumentacija

Skip to content