Search
Close this search box.

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Rok za oddajo vlog je za dijake 8. september 2023 in za študente 9. oktober 2023.

Razpis je na voljo na: Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 (338. JR) | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si)

Skip to content