Search
Close this search box.

Objavljen je javni razpis za vključitev v program podjetniškega usposabljanja PONI POSAVJE

Regionalna razvojna agencija je objavila Javni razpis za vključitev v drugo skupino udeležencev projekta Podjetno nad izzive v Posavski regiji (PONI Posavje). Rok za prijavo je podaljšan do 17.7.2024.

Kdo se lahko prijavi?
V program se lahko vključijo osebe s podjetniško idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Posavski regiji (občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško, Občina Radeče, Občina Sevnica), ter da na dan pričetka vključitve z nami podpišejo pogodbo o zaposlitvi za 4 mesece. Udeleženci so za čas programa zaposleni na Regionalni razvojni agenciji Posavje.

Potek dela
V posamezno skupino je naenkrat vključenih 10-11 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:

  • 4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na RRA Posavje,
  • kvalitetna podjetniška usposabljanja iz področij: razvoj poslovne ideje, raziskava trga, marketing, javno nastopanje, finance in davki, ustanovitev podjetja, poslovni načrt, CGP, uporaba spleta pri poslovanju, gospodarsko pravo in pogodbe, idr.,
  • individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,
  • pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,
  • podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov/storitev,
  • delo s somišljeniki po principu coworkinga,
  • vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu

Delo poteka na sedežu RRA Posavje, od ponedeljka do petka med 07:00 – 15:00 uro.

Usposabljanja za drugo skupino udeležencev bo potekalo od 1.9.2024 do 31.12.2024.

Postopek prijav
Vključitev v projekt PONI Posavje poteka s prijavo na javni razpis. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni povezavi https://www.rra-posavje.si/projekti/projekt-podjetno-nad-izzive-v-posavski-regiji-poni-posavje

Rok za prijavo v drugo skupino: 17.7.2024 (osebno v tajništvu do 12.00 ure, po pošti velja poštni žig dne)

Prijavni obrazec s prilogami lahko oddate osebno v tajništvu ali pošljete priporočeno po pošti na naslov Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško do vključno srede 17.7.2024.

Skip to content