Search
Close this search box.

Prvi del usposabljanja za strokovne delavce in mentorje za mlade na kariernem področju je za nami

V okviru projekta Karierni center Posavje izvajamo izobraževalni program usposabljanja za mentorje in strokovne delavce z naslovom Kompetentni strokovni delavec za delo z mladimi na kariernem področju.

Namen programa usposabljanja je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati strokovne, digitalne, komunikacijske in medosebne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb pri delu z mladimi, saj smo zaznali potrebe po osvežitvi in nadgradnji obstoječih znanj.

Glavni cilj programa je usposobiti vsaj 10 udeležencev (strokovnih delavcev in mentorjev) za uspešno in konstruktivno delo z mladimi v Kariernem centru Posavje in pri svojem delu. V sklopu 10 modulov predstavljamo udeležencem programa značilnosti ciljne populacije, program mentorstva, sistem kompetenc, različne zaposlitvene portale za iskanje zaposlitve in priprave življenjepisa, predstavimo vrednotenje in dokumentiranje neformalno pridobljenih znanj, izobraževalni sistem in poklice v lokalnem okolju, usposabljamo mentorje za učinkovito komunikacijo reševanje konfliktov, s pomočjo katerih bodo pri svojem delu z mladimi uspešnejši.

Za izobraževanje se je odločilo 15 strokovnih delavcev in mentorjev, ki delajo z mladimi v  različnih institucijah v Posavju. Do meseca junija 2023 smo izvedli že 6 modulov, in sicer: Mentorstvo (kaj je mentorstvo) in etične smernice pri kariernem svetovanju; Izvajanje delavnic z mladimi – trenerstvo in značilnosti populacije; Kompetence – predstavitev in uzaveščanje kompetenc ter kompetence prihodnosti; Način dela z mladimi, komunikacija in javno nastopanje; Individualno delo z mladimi: individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev; Vrednotenje in dokumentiranje neformalnih znanj in predstavitev življenjepisov. V jesenskem delu bomo 40-urni program usposabljanja zaključili in dodatno usposobili karierne svetovalce v regiji Posavje, ki bodo nudili karierno svetovanje v okviru Kariernega centra Posavje.

Ana Kramperšek, karierna svetovalka

Koordinatorica projekta Karierni center Posavje

vir: Ljudska univerza Krško
vir: Ljudska univerza Krško
Skip to content