Search
Close this search box.

Raziskava potreb delodajalcev in stanje na trgu dela v Posavski regiji

V okviru projekta Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja ˝Karierni center Posavje˝ v regiji Posavje je bila izvedena raziskava potreb delodajalcev oz. stanja na trgu dela ter ocena stanja na trgu dela. Projekt je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma s strani Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko; Norway grants.

Raziskava potreb delodajalcev in stanje na trgu dela v posavski regiji vključuje analizo stanja na trgu dela za leta 2020, 2021 in 2022 ter raziskavo potreb po kadrih v posavski regiji. V analizi stanja na trgu dela so predstavljeni ključni poudarki letošnjega in lanskoletnega stanja gospodarstva ter stanja brezposelnih oseb v posavski regiji, tako z vidika stanja gospodarstva ter stanja brezposelnih oseb, po starostni ter izobrazbeni strukturi. Celotno stanje je usmerjeno predvsem na vpogled stanja gibanja brezposelnih mladih, ki so kategorizirani v starostni skupini od 15 do 29 leta starosti.

Zaposlitev predstavlja enega od ključnih dejavnikov, ki omogočajo mladi osebi, da se osamosvoji. Kljub ugodnejši situaciji mladih na trgu dela, ostajajo mladi, predvsem zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj, še vedno ranljiva skupina na trgu dela. Delodajalcem na drugi strani pa mladi predstavljajo velik potencial, zato jim je potrebno omogočati pridobivanje praktičnih in delovnih izkušenj, s katerimi bi spodbujali zaposlovanje mladih za nedoločen čas.

Skip to content