Search
Close this search box.

Štipendije na področju socialnega varstva za študijsko leto 2023/2024 (352. javni razpis)

Štipendije na področju socialnega varstva so namenjene spodbujanju mladih za izobraževanje za pridobitev izobrazbe socialni delavec, saj je na trgu dela zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij na področju socialnega varstva za študijsko leto 2023/2024 (352. javni razpis)

Objava razpisa: 12. 4. 2024 na spletni strani http://www.srips-rs.si in v Uradnem listu št. 32/24

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na področju socialnega varstva za pridobitev izobrazbe socialni delavec na izobraževalnem programu druge stopnje za študijsko leto 2023/2024.

Rok prijave: Rok za vložitev vlog se določi kot odprti rok in prične teči na dan objave javnega razpisa ter traja do porabe sredstev. Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, pred iztekom roka za vložitev vlog, vendar najkasneje do vključno 31. 7. 2024.

Vrednost razpisa: 300.000,00 EUR

Vrednost štipendije: 350,00 EUR

Skip to content