Search
Close this search box.

Usposobili smo 12 kariernih svetovalcev za mlade na kariernem področju

V okviru projekta Karierni center Posavje smo izvedli izobraževalni program usposabljanja za mentorje in strokovne delavce z naslovom Kompetentni strokovni delavec za delo z mladimi na kariernem področju.
Namen programa usposabljanja je bil povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati strokovne, digitalne, komunikacijske in medosebne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb pri delu z mladimi, saj smo zaznali potrebe po osvežitvi in nadgradnji obstoječih znanj.

Glavni cilj programa je bilo usposobiti vsaj 10 udeležencev (strokovnih delavcev in mentorjev) za uspešno in konstruktivno delo z mladimi v Kariernem centru Posavje in pri svojem delu. V sklopu 10 modulov smo udeležencem programa predstavili značilnosti ciljne populacije, program mentorstva, sistem kompetenc, različne zaposlitvene portale za iskanje zaposlitve in priprave življenjepisa, predstavili smo vrednotenje in dokumentiranje neformalno pridobljenih znanj, izobraževalni sistem in poklice v lokalnem okolju, usposabljali smo mentorje za učinkovito komunikacijo reševanje konfliktov, s pomočjo katerih bodo pri svojem delu z mladimi uspešnejši. Na praktičnem primeru so nam snovalci didaktične igre Firma kids predstavili gradivo za delo z mladimi pri razvijanju podjetniške miselnosti, kar so zelo zaželene kompetence.

Za izobraževanje se je odločilo 15 strokovnih delavcev in mentorjev, ki delajo z mladimi v različnih institucijah v Posavju. Program je uspešno končalo 12 udeležencev.

V sklopu 10 modulov smo izvedli naslednje vsebine: Mentorstvo (kaj je mentorstvo) in etične smernice pri kariernem svetovanju; Izvajanje delavnic z mladimi – trenerstvo in značilnosti populacije; Kompetence – predstavitev in uzaveščanje kompetenc ter kompetence prihodnosti; Način dela z mladimi, komunikacija in javno nastopanje; Individualno delo z mladimi: individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev; Vrednotenje in dokumentiranje neformalnih znanj in predstavitev življenjepisov; Izobraževalni sistem v Sloveniji in predstavitev poklicnih možnosti v lokalnem okolju; Zaposlitveni portali in priprava ustreznega življenjepisa; Podjetnost pri mladih; Predstavitev namizne igre Firma kids za podjetniške delavnice z mladimi; Evalvacija programa in ugotavljanje nadaljnjih izobraževalnih potreb udeležencev – mentorjev, ki delajo z mladimi v Kariernem centru Posavje.

Usposabljanje je bilo zelo uspešno, proti koncu so udeleženci ugotavljali, da bi za svoje delo potrebovali dodatna znanja. Prav tako se je glas o usposabljanju širil in pritegnil tudi druge strokovne delavce, ki se vključujejo v delo z mladimi na kariernem področju, zato načrtujemo do konca projekta izvesti dodatne module.

Ana Kramperšek, karierna svetovalka
Koordinatorica projekta na Ljudska univerza Krško

Skip to content