Search
Close this search box.

Video predstavitev

KMET

Kmet se ukvarja s pridelavo hrane in drugih kmetijskih proizvodov. Njegova glavna naloga je skrb za kmetijske površine, živali in rastline. To vključuje obdelovanje zemlje, sejanje, gojenje in žetev pridelkov. Kmetje skrbijo tudi za rejo živali, prav tako so odgovorni za upravljanje kmetijske opreme in vzdrževanje kmetijskih objektov.

Poleg tega kmetje spremljajo tržne trende, skrbijo za promocijo in prodajo svojih proizvodov ter se prilagajajo spremembam v kmetijskem sektorju.

Če torej imaš, ali ti zanimajo znanja iz agronomije, živinoreje, ekonomije, upravljanja, je izbira deficitarnega poklica KMETA, prava zate!

Več o poklicu pa si poglejte spodaj!

👇👇👇👇

Skip to content