Search
Close this search box.

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo Zaposli.me 2024

Obveščamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje na svoji spletni strani www.ess.gov.si objavil novo javno povabilo Zaposli.me 2024

 • subvencionirana zaposlitev brezposelnih oseb starejših od 30 let (natančnejša opredelitev ciljnih skupin je v javnem povabilu)
 • mesečna subvencija v višini od 450 EUR do 720 EUR, ki se izplačuje 12 mesecev
 • zaposlitev za določen čas najmanj 12 mesecev ali nedoločen čas za polni delovni čas

Več o javnem povabilu, ki se bo odprlo 6.5.2024 ob 14. uri in bo odprto do 31.5.2025, na povezavi: Zaposli.me 2024 – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Ostala aktualna javna povabila:

Hitrejši vstop mladih na trg dela

 • subvencionirana zaposlitev mladih do 29. leta starosti
 • mesečna subvencija v višini od 300 EUR do 420 EUR, ki se izplačuje 18 mesecev
 • zaposlitev za nedoločen čas za polni delovni čas
 • zagotavljanje mentorstva ter usposabljanje mentorja in zaposlene osebe pri zunanjem izvajalcu vsaj 30 ur
 • znesek mesečne subvencije se zviša za 70 EUR, če zaposleno osebo vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Več o javnem povabilu, ki je odprto do 3.11.2024, na povezavi: Hitrejši vstop mladih na trg dela – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Usposabljam.se 2024-25

 • trimesečno oz. v primeru deficitarnih poklicev štirimesečno usposabljanje v vašem delovnem okolju
 • možnost vključitve brezposelnih oseb, ki še niso usposobljene za dela na konkretnih delovnih mestih
 • zagotavljanje mentorstva (najmanj 90 ur za 3-mesečno usposabljanje, najmanj 120 ur za 4-mesečno usposabljanje)
 • povračilo upravičenih stroškov: 955 EUR za 3 mesece, 1.230 EUR za 4 mesece oz. samo zdravniški pregled udeleženca (javne nefinančne družbe in država)

Več o javnem povabilu, ki je odprto do 31.3.2025, na povezavi: Usposabljam.se 2024-2025 – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Delovni preizkus

 • enomesečni preizkus kandidata na konkretnem delovnem mestu predno ga zaposlite
 • možnost vključitve za vse brezposelne sebe
 • povračilo upravičenih stroškov 317 EUR (za sektor država samo povrnitev stroškov zdravniškega pregleda)

Več o javnem povabilu, ki je odprto do 30.9.2024, na povezavi: Delovni preizkus – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Javna dela

 • sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih oseb pri neprofitnih delodajalcih
 • vsebine dela določene v Katalogu programov javnih del

Več o javnem povabilu, ki je odprto do 30.4.2024, na povezavi: Javna dela 2024 – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Oddaja ponudb

Ponudbe na javna povabila se oddajo v elektronski obliki na Portalu za delodajalce https://www.zadelodajalce.si/ . Prijavijo se lahko delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register RS vsaj 12 mesecev, in izpolnjujejo še ostale pogoje za prijavo, ki so navedeni v posameznih javnih povabilih.

Kontakti za dodatna pojasnila :

Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Sevnica, tel. (07) 81 64 650 ali gpzrszsevnica@ess.gov.si,

Pisarne za delodajalce na Uradih za delo Brežice (07) 49 92 934, Krško (07) 48 81 532 in Sevnica (07) 81 64 694,

Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje (080 20 55 ali kontaktni.center@ess.gov.si).

Skip to content